Jam Praktek

Alamat Praktek Sinshe Jiang :

Pusat : Komplek Ruko Mutiara Taman Palem Blok A9 – 9 Jakarta Barat 11250

Praktek :

Senin – Sabtu
Jam 08.00 – 12.00  dan  15.00 – 19.00